Премини към основното съдържание

Лаборатория със съвременни измервателни уреди ще бъде открита в Националния военен университет

Лаборатория със съвременни измервателни уреди и макети ще бъде открита в Националния военен университет „Васил Левски“. Иновативният кабинет е част от проект на катедра „Комуникационни и информационни системи“, наречен „Изследване на дигитални методи и алгоритми в комуникациите“.

„Целта ни е да оборудваме съвременно място, където да можем да провеждаме лабораторни упражнения по дисциплините, които курсантите изучават в гражданската специалност „Комуникационна техника и технологии“.

Закупили сме почти всички измервателни уреди и макети. Предвидена е възможност курсантите сами да могат да съставят макетите на електронни устройства, които ще бъдат изследвани по съответните дисциплини. Това, убедени сме, ще повиши интереса на обучаемите към изучаваната материя и ще подобри подготовката на курсантите по тази специалност“, коментира полк. доц. д-р Живко Проданов, който е началник на катедра „Комуникационни и информационни системи“ във факултет „Общовойскови“.

Снимка

Цифрови осцилоскопи, сигнални генератори, честотомери, захранващи прибори и макети на различни електронни устройства, които курсантите изучават са закупени вече по проекта. Остава да бъдат изградени електрическата и компютърната мрежа.

„Освен по този проект, катедрата работи и по още един – „IP базирани телефонни централи“. Усилията ни тук са насочени към развиването на дейности по военната специалност „Военни комуникационни и информационни системи“. Предстои ни да оживим два комплекта от апаратури, които по военната терминология на свързочниците наричаме „тактически сайтове“. Всеки от тези два комплекта ще може да развърне по един комуникационно-информационен възел, който ще предоставя услуги на оперативния състав“, разказва полк. Проданов, който е ръководител и на двата проекта. След това допълва, че в тези комплекти от апаратура ще има радиорелейна станция, рутер, комутатор и IP телефонна централа. „Това е съвременна технология, която все повече навлиза и може би бъдещите телефонни централи, които ще ни обслужват, ще бъдат само такива. Те предлагат по-голяма гъвкавост и  надеждност на комуникацията, затова всички компании, а и военните комуникации се насочват към нея“, уточнява полк. Проданов.

Националният военен университет осигурява финансирането по двата проекта на катедра „Комуникационни и информационни системи“, като за реализацията на всеки един от тях има по 25 000 лв. за закупуване на нужното оборудване. Реализацията на двата проекта ще приключи през 2022 г.
В края на тази година катедрата кандидатства с два проекта, които също получиха одобрение за реализация през 2022 и 2023 г. Всеки от тях ще бъде финансиран с 5000 лв.

Единият проект се нарича „Повишаване на съвместимостта на съвременните комуникационни апаратни при провеждане на операции от въоръжените сили“. В него ще изследваме възможностите на комуникационните апаратни, които са на въоръжение в Сухопътни войски и в Мобилната КИС – формированието, което осигурява комуникационна и информационна поддръжка на Съвместното командване на силите“, казва началникът на катедрата. И допълва, че в проекта са включени и колеги, началници на отдели „Комуникационни и информационни системи“ към Командването на Сухопътни войски и Съвместното командване на силите. Заедно с преподавателите ще работят и курсанти от Националния военен университет, които изучават специалност „Военни комуникационни и информационни системи“.

„Обикновено такива изследвания се правят по поръчка на Министерството на отбраната, но ние ще проведем такова проучване като учени и преподаватели в университета, защото всички знания и умения, които натрупаме при реализацията на този проект, ще използваме и в обучението на курсантите. Така че тези резултати ще бъдат интегрирани в учебното съдържание, което се изучава. Това е начинът да доближим още повече теорията, която даваме на курсантите в университета, до практическите умения, които ще са им нужни след това“, обяснява полк. доц. Проданов.

Катедрата работи и по проект, наречен „Дигитални технологии за обработка на аудио и видео артефакти“. По него ще бъдат събрани аудио и видео записи от културното и историческо наследство, свързани с развитието на Въоръжените сили на Република България, както и такива от практическите занятия и ежедневието на курсантите на НВУ. Целта на проекта е да бъде подпомогнато патриотичното възпитание на обучаемите в НВУ „Васил Левски“. Ръководител е доц. д-р Иван Симеонов, преподавател в катедрата.