Подполковник доцент доктор инженер Борислав Димитров

Доцент в катедра „Защита на населението и инфраструктурата”

ПОДПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР БОРИСЛАВ КОСЕВ ДИМИТРОВ

Подполковник доцент доктор инженер Борислав Косев Димитров

 
 РОДЕН
18 март 1969 г., с. Вранино, област Добрич.
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2020
НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
Академична длъжност „Доцент” по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, професионално направление 9.2. „Военно дело” от област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”.
2009 - 2012
ВА „Г. C. Pаковски”, гр. София
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили”.
2003 - 2005
ВА „Г. C. Pаковски”
Специалност „Организация и управление на оперативно-тактическите формирования от Сухопътните войски”.
1987 - 1992
ВВОВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
Военна квалификация – „Офицер от химическите войски – военен инженер-дозиметрист”.
1984 - 1987
Образцова единна средна политехническа гимназия „Васил Друмев”, гр. Велико Търново
Специалност „Физика и химия”.
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2016
Курс за квалификация „The Disaster Management Course”. Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence, Sofia.
2014
Курс за усъвършенстване „Battle Staff C-IED Attack-the-Network Course”. Certificate of Training. НВУ „Васил Левски”, Велико Търново.
2013
Езиков курс „Английски език ІІ ниво”, НВУ „Васил Левски”, факултет „Артилерия ПВО и КИС”, гр. Шумен.
2012
Курс за квалификация „Консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе”. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София.
2004
Курс за квалификация „Дидактика на висшето образование”. НВУ „Васил Левски”, Велико Търново.
1996
Курс за командири на рота „Курс за командир на химическа рота”. ВВОВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново.
1992
Курс по информатика „Професионална квалификация за придобиване на допълнителна професионална подготовка по „микрокомпютърна техника”. ВВОВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново.
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 2020
Доцент в НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново.
2011 - 2019
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново.
2007 - 2011
Старши асистент в НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново.
2003 - 2007
Асистент в НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново.
2002 - 2003
Началник щаб на бяхбр – в. ф. 22790, гр. Горна Оряховица.
1998 - 2002
Командир на рота – в. ф. 22790, гр. Горна Оряховица.
1992 - 1998
Началник на разчетно-аналитична група – в. ф. 22790, Г. Оряховица.
1987 - 1992
Курсант във ВВОВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново.
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Тактика на войските за ЯХБЗ и Е.
 
Ядрена, химическа и биологическа защита.
 
Технически средства за химическо и радиационно разузнаване, анализ и контрол.
 
Ядрено оръжие и защита от него.
 
Полигонна подготовка по ЯХБЗ.
 
Противопожарна защита.
 
Предупреждаване, докладване, моделиране и оценка на ядрената, химическата и биологичната обстановка.
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
англйски език
STANAG 6001
2-2-2+-2
руски език
Писмено и говоримо на много добро ниво.