Подполковник доцент доктор инженер Иван Иванов

Катедра „Защита на населението и инфраструктурата”

ПОДПОЛКОВНИК ДОКТОР ИНЖЕНЕР ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

Подполковник доцент доктор инженер Иван Георгиев Иванов

 
 РОДЕН
07 януари 1973 г., гр. Горна Оряховица
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
 
2014 – 2016
 
2011 – 2015
 
ВА „Г. C. Раковски” гр. София
Специалност „Организация и управление на военните формирования на оперативно ниво”
Специализация „Административни процеси и дейности“
НВУ „Васил Левски” гр. В. Търново
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 02.01.37 „ Пътни и строителни машини ”
1996 – 2001
ВВОВУ „Васил Левски” гр. В. Търново
Военна специалност „Строителни и специални машини”
1992 – 1995 
ВВТУ „Тодор Каблешков”  гр. София
Военна специалност „Технология и организация на железопътния транспорт”
1988 – 1992
Техникум по електротехника  „М. В. Ломоносов”- Г. Оряховица
Специалност  „Електрообзавеждане на промишлени предприятия”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2019
2016
2013
2013
Курс “Разузнаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени бойни припаси”
Курс “Проектант на взривни работи – II степен”
Курс „Компютърни комуникации и дистанционно обучение”
– НВУ „Васил Левски”
Курс „Презентиране на нови учебни програми и специалности”
– НВУ „Васил Левски”
2013
2013
2013
Курс „Разработване на нови учебни програми и актуализация на съществуващите” – НВУ „Васил Левски”
Курс Counter IED Course – Grafenwaehr, Germany
Курс Battle staff C-IED Attack-the Network Course 
2013
Курс C-IED Trainer baseline Course – Hohenfels, Germany
2012
Курс по английски език II ниво – НВУ „Васил Левски”
2012
Курс Дидактика на висшето образование
2006
 
2005
Курс за офицери от щаб на част за подготовка на транспортните комуникации в зоната за отговорност на национален контингент в ОПМ ВА „Г.С.Раковски” гр. София
Курс по английски език I ниво – НВУ „Васил Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
От 28.11.2022
Доцент в катедра „Защита на населението и инфраструктурата”
НВУ „Васил Левски”
От 25.01.2016
2014 – 2016
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
Слушател във ВА „Георги С. Раковски”
2010 – 2015
Асистент в НВУ „Васил Левски”
2007 – 2009
Командир на рота във вф 48940 гр. Бургас
2004 – 2006
Помощник Началник Щаб по строевите въпроси във вф 48940 гр. Бургас
2002 – 2003
Командир на рота във вф 48940 гр. Бургас
2000 – 2001
Заместник Командир по техническата част на рота във вф 58210 гр. Горна Оряховица
1995 – 2000
Командир на взвод във вф 58210 гр. Горна Оряховица
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Експлоатация и сервизни технологии на машини на инженерно въоръжение
 
Конструкция на машини на инженерно въоръжение
 
Манипулационна и подемно-транспортна техника
Хидравлични и пневматични устройства и системи
 
Неутрализиране на взривни военни остатъци
Нормативни документи
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-2-2-2