Подполковник доцент доктор инженер Кирил Желязков

Началник на катедра

Доцент в катедра "Военни науки"

ПОДПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР КИРИЛ ТАШКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

Подполковник доцент доктор инженер Кирил Ташков Желязков

 
 РОДЕН
15 декември 1970 г., гр. Бургас, обл. Бургас
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2007 – 2011
ВА „Г. C. Pаковски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили”
2008 – 2010
ВА „Г. C. Pаковски”
Специалност “Организация и управление  на оперативно-тактическите формирования от Сухопътните войски ”
2007 – 2008
ВА „Г. C. Pаковски”
Специалност „Национална и международна сигурност”
1989 – 1994
ВВОВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Офицер от мотострелковите войски”
1985 – 1989
Техникум по механотехника „Г. Димитров”, гр. Бургас
Специалност „Металургия на черните метали”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2015
Курс „Контратероризъм” – Royal Military Academy Sandhurst
2009
Курс „V.I.P. охрана и динамична стрелба“
2008
Курс „Полицейска тактика“
2008
Методически курс,  British Military Advisory and Training Team (BMATT), Военна академия Вишков, Чехия 
2004
Курс за подготовка на инструктори по операции за поддържане на мира, проведен в Учебна база „В. Левски” от британски инструктори от BMATT 
2004
Курс за подготовка на сержанти - инструктори в Сержантско училище на Бундесвера, гр. Вайден, Германия
2002
Курс по планиране и усъвършенстване подготовката на сержантите, проведен от BMATT в Учебна база „В. Левски”
2002
Курс за инструктори по лидерска подготовка, проведен от BMATT в Учебна база „В. Левски”
2001
Курс за подготовка на инструктори, проведен от BMATT във Военна академия Вишков, Чехия
1998
Курс по бойни спортове – ЦАСШ гр. София
 
 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 01.12.2020 
Началник на катедра „Военни науки“
2012 – 2020
Главен асистент в катедра „Военни науки“
2011 – 2012
Асистент в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски”
2006 – 2011
Помощник-началник в отдел „Военно обучение” на НВУ „Васил Левски”
2005 – 2006
Тактически ръководител в Център за професионално обучение на сержанти към НВУ „В. Левски”
2003 – 2005
Помощник-началник в отделение „Планиране и учебна дейност” на Учебна база „В. Левски”
2002 – 2003
Старши тактически ръководител в Учебна база „В. Левски”
2001 – 2002
Старши инструктор в отделение „Тактически ръководители и старши инструктори” в Център за военна подготовка в Учебна база „В. Левски”
2000 – 2001
Командир на курсантски взвод
1995 – 2000
Командир на рота и командир на взвод в под. 26460 гр. Ямбол 
1994 – 1995
Командир на мотострелкови взвод в под. 18930 гр. Болярово
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Тактика на мотопехотните и танковите войски
Методика на тактическата подготовка
Специални тактически действия 
Обща тактика
Организация и въоръжение на Българската армия
Огнева подготовка със стрелково оръжие
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-3-2-3