Подполковник доцент доктор инженер Николай Илиев

Доцент в катедра "Военни науки"

 

Подполковник доцент доктор инженер Николай Тодоров Илиев

 
 РОДЕН
18 септември 1969 г., гр. Пловдив
 
ОБРАЗОВАНИЕ
2006 – 2010 г.
ВА „Г. С. Раковски”, гр. София
Образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05.12.01„Организация и управление на въоръжените сили”
2004 – 2006 г.
НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
Стопанско управление
ОКС „Магистър” - мениджър
1988 – 1993 г.
ВВОВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
Военна специалност „Мотострелкови войски”
Гражданска специалност „инженер по двигатели с вътрешно горене – машинен инженер”
1984 – 1988 г.
Техникум по електротехника, гр. Пловдив
Специалност  „Автоматизация на производството”
 
КВАЛИФИКАЦИЯ
2017
Курс „Антикорупция”, ВА „Г. С. Раковски”, гр. София
2013
Национален проект BG051PO001-3.1.07-0011 „Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2012
Езиков курс, английски език – І ниво, НВУ „Васил Левски”, гр. Шумен
2011
Курс „Ръководители на занятия по оцеляване”, НВУ „Васил Левски”
2006
Курс „Методика на военно-научните изследвания”, ВА „Г. С. Раковски”
2006
Курс „Офицери за ориентиране за НАТО”, НВУ „Васил Левски”
2005
Курс „Дидактика на висшето образование”, НВУ „Васил Левски”
2001
Курс „Социално-адаптационен тренинг за тактически ръководители и инструктори в учебните бази”, Учебна база „Васил Левски”
2000
Езиков курс, Гръцки език – І ниво, ВВОВУ „Васил Левски”
1995
Курс „Командир на рота”, ВВОВУ „Васил Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 18.06.2018
Доцент в НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2017 – 2018
Изборна длъжност „заместник-декан на факултет”, факултет „Общовойскови”, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
от 31.07.2015
Доцент в НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2011 – 2015
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
2008 – 2011
Старши асистент в НВУ „Васил Левски”
2005 – 2008
Асистент в НВУ „Васил Левски”
2002 – 2005
Командир на рота, УБ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2001 – 2002
Старши инструктор в отделение „Инструктори и тактически ръководители” на ЦВП, УБ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
1999 – 2001
Командир на рота, ВВОВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
1996 – 1999
Командир на взвод, ВВОВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
1995 – 1996
НЩ на група за подготовка на резерв за подготовка на въоръжение и техника, под. 32 310, гр. Ардино
1994 – 1995
Началник на отделение за ПМСР и съхранение на въоръжение и техника, под. 32 310, гр. Ардино
1993 – 1994
Началник на 1-ва секция за ПМСР и съхранение на въоръжение и техника, под. 32 310 – гр. Ардино, обл. Кърджали
 
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Действия в отговор на кризи
 
Обща тактика
 
Тактика на мотопехотните и танкови войски
 
Методика на тактическата подготовка
 
Организация и въоръжение на Българската армия
 
Огнева подготовка със стрелково оръжие
 
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 

Английски език
Гръцки език
Руски език
STANAG – NATO 6001
2-2-2-2
1-1-1-1
1-1-2-1