Подполковник доцент доктор Ивайло Нешев

Доцент в катедра "Специализирана подготовка"

Снимка 

Подполковник доцент доктор Ивайло Николаев Нешев

 
 
 РОДЕН
11 ноември 1970 г., гр. Добрич
 
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
2010 – 2012
ВА „Г. C. Pаковски” 
специалност „Организация и управлуние на административните процеси и дейности в оперативно тактическите формирования“
 
2008 – 2011
ВА „Г. C. Pаковски” 
Образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили”
 
1989 – 1994 
ВНВУ „Васил Левски” 
Военна специалност „Войсково разузнаване” и гражданска специалност „Инженер двигатели с вътрешно горене ”
 
1985 – 1989
Строителен техникум гр. Добрич, 
Специалност  „Строителство и архитектура”
 
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
 
2012
Курс по английски език второ ниво
 
2011
Курс за ръководители на занятия по оцеляване
 
2008
Курс по английски език първо ниво
 
2005
Курс алпийска подготовка
 
2004
Курс за разузнаване, откриване и обезвреждане на невзривени боеприпаси
Курс за ръководител на взривни работи
 
2003
Курс за новоназначени преподаватели във ВА - Педагогика и психология.
 
1997
Курс по мултимедийни технологии
 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
от 02.2019
Доцент в НВУ „Васил Левски”
 
2016 – 2019
Главен асистент в катедра „Специализирана подготовка“ в НВУ „Васил Левски”
 
2003 – 2016
Асистент в катедра „Разузнаване“ в НВУ „Васил Левски”
 
2000 – 2003
Командир на курсантска рота УБ „Васил Левски“
 
1997 - 2000
Командир на взвод курсанти във ВВОУ „Васил Левски“
 
1995 – 1997
Командир на диверсионно-разузнавателна рота в.ф. 26850 гр. София
 
1994 – 1995
Командир на група СО в.ф. 26850 гр. София
 
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
 
НАЦИД
 
 
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
 
Тактико специална подготовка
 
 
Военна топография и курс по оцеляване
 
 
Парашутна подготовка
 
 
Основи на парашутната подготовка
 
 
Технологии в разузнаването
 
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-2-2-2