Подполковник доктор Николай Илиянов Пъдарев

Катедра „Защита на населението и инфраструктурата”

МАЙОР ДОКТОР НИКОЛАЙ ИЛИЯНОВ ПЪДАРЕВ

Подполковник доктор Николай Илиянов Пъдарев

 
 РОДЕН
18 септември 1982 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2016 – 2018
ВА „Г. C. Pаковски”
Специалност „Организация и управление на формированията на оперативно ниво- Сухопътни войски” – ОКС „Магистър”
2011 – 2015
ВА „Г. C. Pаковски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации”
2009 – 2010
HВУ „Васил Левски”
Факултет „Общовойскови”
Специалност „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” – ОКС „Магистър”
2001 – 2005
HВУ „Васил Левски”
Факултет „Общовойскови”
Специализация „Организация и управление на тактическите подразделения- войски за ЯХБЗ и Е” – бакалавър
Специалност „Стопанско управление” – бакалавър
1997 – 2001
Техникум по електроника „А. С. Попов”
Специалност : „Конструиране и технология на съобщителна апаратура”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2015
Курс „Интензивно специализирано обучение по английски език за преподаватели ниво В 2” – НВУ „Васил Левски”
2014
Курс „Интензивно специализирано обучение по английски език за преподаватели ниво В 1+” – НВУ „Васил Левски”
2013
Курс „ Използване на Open Source приложения и услуги за дистанционно обучение” – НВУ „Васил Левски”
2013
Курс „ Създаване на web- базирани приложения за дистанционно обучение” – НВУ „Васил Левски”
2013
Курс „ Английски език II ниво” – НВУ „Васил Левски” -Шумен
2012
Курс “Методически и математически основи на научните изследвания” – НВУ „Васил Левски”
2012
Курс „Дидактика на висшето образование” – НВУ „Васил Левски”
2009
Курс „Ръководители на занятия по оцеляване” – НВУ „Васил Левски”
2006
Курс  по ЯХБЗ и Е за офицери от щаб на част и съединение” – Военна академия „Г. С. Раковски”- София
2003
Курс „Основи на биологичното оръжие и защита от него” – ВМА София
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 22.11.2016
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
2010 – 2016
Асистент в НВУ „Васил Левски”
2009 – 2010
Командир на взвод в курсантски батальон
2008 - 2009
ВРИД Командир на рота за ЯХБЗ във 2 лпбр
2006 – 2008
Командир на взвод в рота за ЯХБЗ във 2 лпбр
2005 – 2006
Помощник-началник в отделение „Тактическо” в 65 свързочен полк
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Ядрена, химическа и биологическа защита
 
Технически средства за специална и санитарна обработка
 
Технически средства за огнемятане и димопуск
 
Предупреждаване, докладване, моделиране и оценка на ядрената, химическата и биологичната обстановка
Природни и антропогенни бедствия и пожари
 
Химични елементи и токсични неорганични съединения
Безопасност на сгради, обекти и технологични процеси
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-2-2-2