Подполковник доктор Йордан Терзиев

Катедра „Защита на населението и инфраструктурата”

ПОДПОЛКОВНИК ДОКТОР ЙОРДАН ХРИСТОВ ТЕРЗИЕВ

Подполковник доктор Йордан Христов Терзиев

 
 РОДЕН
18 юни 1979 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2009 – 2010
Министерски съвет – Висша атестационна комисия – гр. София Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 02.08.15 „Техника и технология на взривните работи“
1997 – 2002 
НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново
Военна специалност: „Инженерни войски - Пътно строителство и мостове”
Гражданска  специалност: „Транспортно строителство”
Образователно-квалификационна степен: Магистър инженер
1993 – 1997
ТЕ „А. С. Попов”- гр. Велико Търново
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2019
Курс „Проектант на взривни работи – I степен“ -  Главна инспекция на труда, гр. София
2016
Курс „Разузнаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени бойни припаси“ –  НВУ „В. Левски“
2013
Курс „Противодействие на импровизирани взривни устройства“ – Департамент на армията на САЩ – Графенвьор, Германия
„Counter IED course Class # 8“ – DEPARTAMENT OF THE ARMY USA – Grafenwoehr, Germany
2013
Курс „Английски език II ниво“ - НВУ „В. Левски“, Департамент „Чуждо езиково обучение“, гр. Шумен
2006
Курс „Методически основи на научните изследвания“ – Съюз на специалистите по качеството в България, гр. София
2006
Курс „Ръководител на взривни работи“ – Главна инспекция на труда, гр. София
2005
Курс „Дидактика на висшето образование“ -  НВУ „В. Левски“
2003
Курс „Английски език I ниво“ - Езиков център - гр. В.Търново
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
2014 – 2021
Главен асистент в катедра „Защита на населението и инфраструктурата“ при НВУ „Васил Левски”
2005 - 2014
Асистент в катедра „Защита на населението и инфраструктурата“ при НВУ „Васил Левски”
2003 – 2004
Командир на взвод във Военно формирование 28880, гр. Белене
2002 – 2003
Инструктор-командир на взвод във Военно формирование 44200, гр. Стара Загора
 
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Инженерна подготовка
 
Взривни работи и технологии
 
Взривни работи във военното дело
 
Фортификация и маскировка
 
Строителни материали и сградостроителство
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-2-2-2