Подполковник гл. ас. д-р инж. Свилен Спирдонов

Главен асистент в катедра „Управление на ресурси и технологии”

Снимка

Подполковник гл. ас. д-р инж. Свилен Ангелов Спирдонов

 
 РОДЕН
01 декември 1982 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 

2012 – 2015

НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност      02.01.49 Автомобили, трактори и кари

2001 – 2005 

НВУ „Васил Левски” 
Военна специалност „Артилерийско въоръжение, стрелково оръжие и бойни припаси”

1998 – 2001

СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново
Специалност „Музика”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 

2017

„Специализиран курс по съвременни софтуерни продукти в областта на инженерното проектиране – Catia V5“ – гр. Велико Търново

2014

Курс „Научно изследователска дейност“. Проведен в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново

2014

Курс „Методика на академичното преподаване“. Проведен в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново

2013

Курс „Презентиране на нови учебни програми и специалности“. Проведен в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново

2013

Курс „Разработване на нови учебни програми и актуализация на съществуващи“. Проведен в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново

2013

Курс „Подготовка на администратори на зали за дистанционно обучение“. Проведен в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново

2012

Курс „Методически и математически основи на научните изследвания”. Проведен в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново

2012

Курс „Дидактика на висшето образование’’. Проведен в НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново

2009

Курс „Съюзна логистична система на доклади в НАТО - LOGREP”. Проведен в Военна академия „Г. С. Раковски”  – гр. София

2007

Курс „Английско език II ниво”. Проведен е НВУ „Васил Левски”, Факултет А, ПВО и КИС. – гр. Шумен
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 

от 2018

Главен асистент в катедра „Управление на ресурси и технологии“ при Факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”, гр. В. Търново.

2015 – 2018

Асистент в катедра „Управление на ресурси и технологии“ при Факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”, гр. В. Търново.

2012 – 2015

Редовен докторант в катедра „Управление на ресурси и технологии” при факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”, гр. В. Търново

2006 – 2012

Командир на взвод за ремонт на артилерийско въоръжение при Военно формирование 46690 гр. Пловдив
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
 

НАЦИД

 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 

 

Автоматизирано проектиране

 

Инженерна графика

 

Механика на машините

 

Устройство и експлоатация на авто-бронетанкова техника
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 

английски език

STANAG –NATO 6001
2+-2-2-2