Подполковник главен асистент доктор Даниел Тотев

Главен асистент в катедра „Военни науки”

ПОДПОЛКОВНИК ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ДАНИЕЛ МАРИНОВ ТОТЕВ

Подполковник главен асистент доктор Даниел Маринов Тотев

 
 РОДЕН
30 септември 1978 г., гр. Горна Оряховица
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2016 – 2018
ВА „Г. C. Раковски”
Специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво”, специализация „Сухопътни войски”
2013 – 2015
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили”
2008 – 2011
СА „Д.А. Ценов”, гр. Свищов
Специалност „Финанси“
1997 – 2002
НВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Мотострелкови войски”
1992 – 1997
Техникум по механотехника „В. Левски”, гр. Горна Оряховица
Специалност „Автомобили и кари”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2014
Non-Lethal Systems – Black Sea Rotational Force 14.2. (US Army Europe)
2014
Научно-изследователска дейност – 120 ч. – НВУ „В. Левски” гр. В. Търново
2014
Методика на академичното преподаване – 150 ч. – НВУ „В. Левски” гр. В. Търново
2013
Battle Staff C-IED Attack-the-Network – US Army Europe
2013
Използване на Open Source приложения и услуги за дистанционно обучение –НВУ „В. Левски” гр. В. Търново
2013
Компютърни комуникации и дистанционно обучение – НВУ „В. Левски” гр. В. Търново
2013
Създаване на уеб-базирани приложения за дистанционно обучение – НВУ „В. Левски” гр. В. Търново
2012
Дидактика на висшето образование – 120 ч. – НВУ „В. Левски” гр. В. Търново
2012
Developing NCO and Officer Responsibilities – US Marine Corps Europe
2010
ISAF Basic Course – NATO JADL
2010
Cultural Awareness Afghanistan – NATO JADL
2010
Crowd and Riot Control (CRC) – NATO JADL
2010
Combating Trafficking in Human Beings – NATO JADL
2008
Английски език III ниво – НВУ „В. Левски” гр. Долна Митрополия
2006
PSO Instructor Training Course – BIMAT-CEE, Vyškov, Czech Republic
2005
Антитерористична подготовка – под. 32990 гр. Пловдив
2003
Английски език II ниво – Училища Европа гр. Карлово
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
2015 – 0000
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
2010 – 2015
Асистент в НВУ „Васил Левски”
2010 – 2010
Ментор по планиране и управление на операции в състава на 1-ва оперативна група за обучение и връзка (OMLT) в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан (ISAF)
2009 – 2010
Асистент в НВУ „Васил Левски”
2008 – 2009
Заместник командир на рота в 61-ва Стрямска механизирана бригада – гр. Карлово
2007 – 2008
Командир на взвод в 61-ва Стрямска механизирана бригада – гр. Карлово
2007 – 2007
Командир на взвод от 1-ва рота – Кабул в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан (ISAF)
2002 – 2007
Командир на взвод в 61-ва Стрямска механизирана бригада – гр. Карлово
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Огнева подготовка със стрелково оръжие
 
Методика на огневата подготовка
 
Теория на стрелбата и танко-огнева подготовка
 
Методика на огневата и танко-огневата подготовка
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-3-3-2