Подполковник главен асистент доктор Димитър Димитров

Главен асистент в катедра „Управление на ресурси и технологии”

ПОДПОЛКОВНИК ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ДИМИТЪР МАНЕВ ДИМИТРОВ

Подполковник главен асистент доктор Димитър Манев Димитров

 
 РОДЕН
27 юли 1969 г., с. Камен, обл. В. Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2012 – 2014
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 02.01.49 „Автомобили, трактори и кари”
2008 – 2009
Тракийски Университет-Ст. Загора, Техн. Колеж-гр. Ямбол 
Специалност „Инструктор за обучение на водачи на МПС“
1988 – 1993 
ВВОВУ „Васил Левски” 
Военна специалност „Военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна техника ”
1984 – 1988
Техникум по електротехника „М. В. Ломоносов”, гр. Горна Оряховица
Специалност „Монтьор на радиоелектронна апаратура”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2013
Курс „Презентиране на нови учебни програми и специалности“ – НВУ „Васил Левски”,  гр. Велико Търново
2013
Курс „Разработване на нови учебни програми и актуализация на съществуващи“ –  НВУ „Васил Левски” , гр. Велико Търново
2012
Курс „Методически и математически основи на научните изследвания” –  НВУ „Васил Левски” ,  гр. Велико Търново
2006
Курс „Информатика” –  НВУ „Васил Левски” , гр. Велико Търново
2005
Курс „Началник служба ГСМ” – НВУ „Васил Левски”,  гр. Велико Търново
2001
Курс „Социално-адаптационен тренинг за тактически ръководители и инструктори в учебни бази“ –  ВВОВУ В. Левски”, гр. Велико Търново
2001
2000
Езиков курс – английски език ІІ ниво – ВВОВУ В. Левски”, гр. Велико Търново
Езиков курс – английски език І ниво – ВВОВУ В. Левски”, гр. Велико Търново
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
2010 – 2021
Главен асистент в катедра „Управление на ресурси и технологии ” в
НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново
2005 – 2010  
Заместник-командир на Батальон за осигуряване на учебния процес и логистиката в НВУ „Васил Левски” –  гр. Велико Търново
2003 – 2005
Началник на сектор за съхранение на специални горива във
Военно формирование 28750 –  гр. Казанлък
2002 – 2003
Преподавател по устройство, експлоатация и електрообзавеждане на МТЛБ и АТС във Военно формирование 32000 – гр.Лом
2001 – 2002
Инструктор в Учебна база  „Васил Левски” – гр. Велико Търново
1996 – 2001
Асистент в катедра „БТР и автомобили ” във
ВВОВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново
1993 – 1996
Командир на взвод във Военно формирование 34600 – гр.Нова Загора
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Конструкция на автомобилна техника
 
Експлоатация на автомобилна техника
Устройство и експлоатация на автобронетанкова техника
Ръководител на Курс за водачи на МПС
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-2-2-2