Полковник доцент доктор инженер Владко Сидеров

Доцент в катедра „Военни науки”

ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ВЛАДКО ФИЛИПОВ СИДЕРОВ

Полковник доцент доктор инженер Владко Филипов Сидеров

 
 РОДЕН
01 март 1970 г., гр. Горна Оряховица
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2017 – 2018
ВА „Г. C. Pаковски”
Специалност “Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”
2007 – 2010
ВА „Г. C. Pаковски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили“
2003 – 2005
ВА „Г. C. Pаковски”
Специалност “Организация и управление  на оперативно-тактическите формирования за логистично осигуряване ”
1989 – 1994
ВВОВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Мотострелкови войски”
1985 – 1989
Техникум по електротехника „М. В. Ломоносов”, гр. Горна Оряховица
Специалност „Електрообзавеждане на промишлени предприятия”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2013
Стратегически курс – ВА „Г. C. Pаковски”
2013
Курс – Използване на Open Sourse приложения и услуги за дистанционно обучение – НВУ В. Левски”
2013
Курс – Създаване на web-базирани приложения за дистанционно обучение – НВУ В. Левски”
2012
Курс - „Дидактика на висшето образование” – НВУ В. Левски”
2010
Езиков курс – английски език IІ ниво – НВУ В. Левски”
2008
Курс – „Методика на научните изследвания“ – НВУ В. Левски”
2006
Курс – Приложение на мултимедийните технологии в БА – НВУ В. Левски”
2005
Курс по управление качеството на учебния процес – НВУ В. Левски”
2001
Курс по информатика – ВВОВУ В. Левски”
2001
Курс за командири на роти – ВВОВУ В. Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 10.06.2020 
Доцент в НВУ „Васил Левски”
2018 – 2020
Изборна длъжност „декан на факултет”
2017
Изборна длъжност „заместник-декан на факултет”
2014 – 2017
Изборна длъжност „началник на катедра”
2013 – 2014
Доцент в НВУ „Васил Левски”
2011– 2013
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
2010 – 2011
Асистент в НВУ „Васил Левски”
2005 – 2010
Заместник-командир на батальон в НВУ „Васил Левски”
2003 – 2005
Слушател във ВА „Георги С. Раковски”
2000 – 2003
Командир на рота в УБ „Васил Левски”
1999 - 2000
Инструктор във УБ  „Васил Левски”
1997 – 1999
Командир на взвод във ВВОВУ  „Васил Левски”
1994 – 1997
Командир на взвод в.ф. 34 240 гр. Шумен
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/37810
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Обща тактика
 
Тактика на мотопехотните и танковите войски
 
Тактика на логистичните формирования
 
Компютърни симулации и тактически учения
 
Методика на тактическата подготовка
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-2-2-2