Полковник доцент доктор Милен Иванов

Катедра „Специализирана подготовка

Снимка 

ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР МИЛЕН ИВАНОВ ИВАНОВ

 
 
 РОДЕН
07 август 1970 г., гр. Горна Оряховица
 
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
2011 – 2014
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили”
 
2008 – 2011
ВА „Г. C. Pаковски”
Специалност “ Организация и управление на оперативни и тактически формирования от Сухопътни войски ”
 
1989 – 1994 
ВВУАПВО „П. Волов” гр. Шумен военна специалност “Артилерийско инструментално разузнаване” и гражданска специалност „Геодезия, картография и фотограметрия ”;
 
1985 – 1989
Строителен техникум гр. В. Търново, специалност  „Геодезия, картография и фотограметрия ””
 
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
 
2016
Курс стратегически мениджмънт в операции в отговор на кризи (Strategic decision making for crisis response operations course) - София;
 
2011
Курс за инструктори на оперативни групи за обучение и връзка към ISAF – Полша
 
2008
Курс за военни наблюдатели - Чехия
 
2006
Курс по мултимедийни технологии НВУ В. Левски”
 
2005
Базов специализиран курс по оперативно разузнаване в.ф. 24620
 
2000-2006
Курс по английски език (първо, второ, трето ниво)
– Велико Търново
 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
2017 – до сега
Изборна длъжност „началник на катедра”
 
от 01.10.2017
Доцент в НВУ „Васил Левски”
 
2008 – 2017
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
 
2006 – 2012
Старши асистент в НВУ „Васил Левски”
 
1997 – 2001
Асистент в НВУ „Васил Левски”
 
1994 - 1997
Младши геодезист и геодезист във  Военно картографски институт  гр. Троян
 
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
 
НАЦИД
 
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
 
"Военна топография и курс по оцеляване";
 
 
"Военна топография ";
 
 
"Управление при кризи ";
 
 
"Управление на международни кризи и конфликти";
 
 
"Евакуация от райони и обекти";
"Техника и технологии във военното дело";
"Геоинформационно осигуряване".
 
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-2-2-2