Полковник доцент доктор Невена Атанасова-Кръстева

Ръководител на катедрата „Национална и регионална сигурност”

Полковник доцент доктор Невена Цветкова Атанасова-Кръстева

Полковник доцент доктор Невена Цветкова Атанасова-Кръстева

 
 РОДЕН
16 декември  1969 г., гр. Сливен
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2006
 НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност  05.06.11 „Военна психология”, ВАК -  гр. София
1993
ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Велико Търново,
образователна степен „Магистър“  по специалността „Библиография, библиотекознание и научна информация“.
1989 – 1993
ВВОВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
Военна специалност „Офицер по информация и връзки с обществеността” (образователна степен „бакалавър“),
Гражданска специалност „Обща педагогика и психология” (образователна степен „Магистър“).
1984 – 1987
ОЕСПУ с МН „Васил Друмев” – гр. Велико Търново
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2018
2013
                  
2013
  Международен курс „Цялостен подход към равнопоставеността в опоперациите“, гр. Хага, Кралство Нидерландия
Курс «Организиране на таблетен клас за дистанционно                
обучение», НВУ «Васил Левсик»
Курс «Компютърни комуникации и дистанционно обучение»,
НВУ «Васил Левсик»
2005
 Международен курс за СИМИК – специалисти,
ВА «Г.С.Раковски», гр. София.
2004
 Международен курс по напреднал английски език за  офицери от  Сухопътни войски, Езиково училище по отбраната –     гр. Бейкънсфилд, Кралство Великобритания.
2003
 Курс по информация и връзки с обществеността,
Академия по комуникация към Бундесвера, гр Щраусберг, Германия
2000
Курс  по английски език – трето ниво, НВУ „Васил Левски”
1999
  Курс «Методически основи на научните изследвания»,
Федерация на научно – техническите съюзи, гр. София
1996
Курс по  Английски език – II ниво, – НВУ „Васил Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
 
от 01.2014
Доцент в катедра «Национална и регионална сигурност», председател на методическо направление «Военно – политически аспекти на сигурността»
2007 – 2013
Главен асистент, доктор в катедра «Национална и регионална сигурност»
2005 - 2007
Помощник – началник  в отдел «Личен състав», Офицер по мотивацията и качеството на живот.
2003 - 2005
.Помощник – началник  в отдел «Учебна дейност и управление
на качеството», офицер по международната дейност и протокол.
1993 – 2003
Помощник – началник  на Дома на културата; началник на
Дома на културата; старши експерт в отделение «Информация и връзки с  обществеността»; офицер за Връзки с обществеността.
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
 1. Военна психология и педагогика»
 2. «Лидерска подготовка – практически занятия».
 3. „Лидерска подготовка – тактическо лидерство“
 4. „Лидерска подготовка – лидерство в операции и мисии“
 5. „Основи на държавата, правото и гражданско – военните отношения – модул „Гражданско – военно сътрудничество (CIMIC)“
 6. „Инженерна психология“
 7. „Психология на кризиса“ (бакалаври и магистри)
 8. „Психология на лидерството в екстремални ситуации“ (на български и на английски език)
 9. „Реторика (ораторско изкуство)“
 10. „Медийна култура и връзки с обществеността“
 11. „Връзки с обществеността в структурите за сигурност“ (магистри)
„Кризисен PR“ (магистри
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG – NATO 6001
2-2-2-2