Полковник доцент доктор Румен Ангелов Маринов

Доцент в катедра "Военни науки"

Полковник доцент доктор Румен Ангелов Маринов

Полковник доцент доктор Румен Ангелов Маринов

 
 РОДЕН
1978 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2022 – 2023
ВА „Г. C. Pаковски”
ОКС „магистър” по специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”
2009 – 2012
ВА „Г. C. Pаковски”
ОНС „Доктор” по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление въоръжените сили“
2011 – 2013
ВА „Г. C. Pаковски”
ОКС „магистър” по специалност „Организация и управление  на административните процеси и дейности в оперативните и тактическите формирования”
1997 – 2002 
НВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Мотострелкови войски”
1992 – 1996
Техникум по речно корабостроене и корабоплаване, гр. Русе
Специалност „Корабни машини и механизми”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2020
Стратегически курс – ВА „Г. C. Pаковски”
2013
2 ниво - английски, НВУ - департ. ЧЕО
2013
Курс за усъвършенстване, Разработване на нови учебни програми и актуализация на съществуващи
2005
1 ниво - английски, НВУ „Васил Левски“
2005
Курс за следдипломна квалификация, Дидактика на висшето образование
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от юли 2022 г.
Декан на факултет
2020 - 2022
Заместник-декан на факултет
2017 - 2021
Началник на катедра
от 24.08.2017
Доцент в НВУ „Васил Левски”
2014 – 2017
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
2011 – 2013
Слушател във ВА „Г. С. Раковски”
2005 – 2014
Асистент в НВУ „Васил Левски”
2002 – 2005
Сухопътни войски
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Тактическа подготовка;
 
Обща тактика;
 
Тактика на мотопехотните и танкови войски;
 
Методика на тактическата подготовка;
 
Организация и въоръжение на Българската армия;
 
Военна администрация.
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-2-2-2