Премини към основното съдържание

Полковник доцент доктор Румен Ангелов Маринов

Доцент в катедра "Военни науки"

Полковник доцент доктор Румен Ангелов Маринов

Полковник доцент доктор Румен Ангелов Маринов

 
 РОДЕН
18 януари 1978 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2009 – 2012
ВА „Г. C. Pаковски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление въоръжените сили“
2011 – 2013
ВА „Г. C. Pаковски”
Специалност „Организация и управление  на административните процеси и дейности в оперативните и тактическите формирования”
1997 – 2002 
НВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Мотострелкови войски”
1992 – 1996
Техникум по речно корабостроене и корабоплаване, гр. Русе
Специалност „Корабни машини и механизми”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2020
Стратегически курс – ВА „Г. C. Pаковски”
2013
2 ниво - английски, НВУ - департ. ЧЕО
2013
Курс за усъвършенстване, Разработване на нови учебни програми и актуализация на съществуващи
2005
1 ниво - английски, НВУ „Васил Левски“
2005
Курс за следдипломна квалификация, Дидактика на висшето образование
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 19.11.2020 
Изборна длъжност „заместник-декан на факултет”
2017– 2021
Изборна длъжност „началник на катедра”
от 24.08.2017
Доцент в НВУ „Васил Левски”
2014 – 2017
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
2011 – 2013
Слушател във ВА „Г. С. Раковски”
2005 – 2014
Асистент в НВУ „Васил Левски”
2002 – 2005
Командир на взвод в 1 ОМБ гр. Банско
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Тактическа подготовка;
 
Обща тактика;
 
Тактика на мотопехотните и танкови войски;
 
Методика на тактическата подготовка;
 
Организация и въоръжение на Българската армия;
Военна администрация.
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-2-2-2