ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ТИХОМИР ЙОТКОВ

Началник на катедра „Управление на ресурси и технологии”

ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ТИХОМИР ЕВСТАТИЕВ ЙОТКОВ
ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ТИХОМИР ЕВСТАТИЕВ ЙОТКОВ
 
 РОДЕН
20 октомври 1968 г., гр. Плевен
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
1996 – 1999
ВВОВУ “В. Левски”, гр. В. Търново
Редовен докторант по научна специалност 02.01.49 „Автомобили, трактори и кари”
1989 – 1991 
ВНВУ „Васил Левски”, гр. В. Търново
Военна специалност: „Автомобилни войски”,
Гражданска специалност: „Инженер по ДВГ“
1983 – 1986
ЕСПУ „Пейо Яворов”, гр. Плевен
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 2015 
Доцент в катедра “Управление на ресурси и технологии” на НВУ “В. Левски”, гр. В. Търново
1999 – 2015
Асистент, старши асистент и главен асистент в катедрите “БТР и автомобилна техника”, „Техническа логистика“ и „Управление на ресурси и технологии“ на НВУ “В. Левски”, гр. В. Търново.
1996 – 1999
Редовен докторант в катедра “БТР и автомобилна техника” на ВВОВУ “В. Левски”, гр. В. Търново
1995 – 1996
Асистент в катедра “БТР и автомобилна техника” на ВВОВУ “В. Левски”, гр. В. Търново
1991 – 1995
Командир на взвод за инженерно летищно осигуряване в под. 22830, гр. Долна Митрополия
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Съпротивление на материалите
 
Компютърен инженерен анализ
 
Количествени методи в управлението
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
3-2-2-2