ПОЛКОВНИК ПРОФЕСОР ДОКТОР ИЛИЯН ЛИЛОВ

Професор в катедра „Управление на ресурси и технологии”

Снимка
ПОЛКОВНИК ПРОФЕСОР ДОКТОР ИЛИЯН НИКОЛАЕВ ЛИЛОВ
 
 РОДЕН
31 октомври 1970 г., гр. Казанлък
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2010 – 2012
ВА „Г.С.Раковски“,
Факултет „Командно-щабен”
Специалност „Организация и управление на логистичните подразделения от БА”
1996 – 2000
ВТУ „Кирил и Методий” гр. В. Търново,
Образователна и квалификационна  степен „бакалавър”
Специалност „Финанси“
1995 – 1998
ВВОВУ “В. Левски” гр. В. Търново,
Образователна и научна степен „Доктор”
Научна специалност 02.21.02 „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“
1989 – 1994 
ВВОВУ “В. Левски” гр. В. Търново,
Военна специалност - Танкови войски технически – експлоатация и ремонт на електроавтоматиката и електрооборудването на бронетанковата техника
Военна квалификация - Офицер от танковите войски – военен инженер по експлоатация и ремонт на електро и радиооборудването.
Гражданска специалност – Електрооборудване и електроснабдяване на транспорта
1984 – 1989
TE „А.С.Попов” гр. Велико Търново, специалност „Електронно-изчислителна техника“
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2004
Курс «Лидери на 21ви век» Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността Дж. Маршал, Германия
2003
Тактически курс „Армия-Бригада“,  Република Румъния
2002
Специализиран езиков курс – гр. Йорк, Кралство Великобритания
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
От 2017
Професор в катедра “Управление на ресурси и технологии” при Факултет „Общовойскови” на НВУ “В. Левски”, гр. В. Търново.
2011 – 2017
Директор на Институт за НИИД към НВУ „В. Левски“
2007 – 2011
Доцент в катедра “Управление на ресурси и технологии” при Факултет „Общовойскови” на НВУ “В. Левски”, гр. В. Търново.
2000 – 2007
Главен асистент в катедра “Техническа логистика” при Факултет „Общовойскови” на НВУ “В. Левски”, гр. В. Търново.
1998 - 2000
Старши експерт към отдел „УНД“ на ВВОВУ „В. Левски“.
1995 – 1998
Редовен докторант в катедра “Бронетанкова подготовка” на ВВОВУ “В. Левски”, гр. В. Търново.
1994 – 1995
Старши помощник по електрооборудването и автоматиката на танков полк – гр. Шумен
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Теория на автоматичното управление
 
Изследване на операциите във военната логистика
 
Количествени методи в управлението
Електроуредба на автобронетанкова техника
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
3-3-2-3