ПОЛКОВНИК ПРОФЕСОР ДОКТОР СВИЛЕН СТЕФАНОВ

Декан на факултет „Логистика и технологии” и професор в катедра „Управление на ресурси и технологии”

Снимка
ПОЛКОВНИК ПРОФЕСОР ДОКТОР СВИЛЕН ЕВТИМОВ СТЕФАНОВ
 
 РОДЕН
10 април 1965 г., гр. Русе
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2006 – 2007
ВА „Г. C. Pаковски”
Специалност “Организация и управление на оперативно-тактическите формирования за логистично осигуряване ”
1995 – 1998
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)
1983 – 1988 
ВНВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Танкови войски технически”
1980 – 1983
Спортно училище „Г. С. Раковски”, гр. Велико Търново
Специалност „Спорт”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2019
Стратегически курс – ВА „Г. C. Pаковски”
1997
Езиков курс – английски език ІI ниво – ВВОВУ В. Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 2019 
Професор в катедра
2018 – 2019
Изборна длъжност „Заместник началник по учебната и научната част на НВУ”
2016 - 2018
Изборна длъжност „Декан на факултет“
2010 - 2016
Изборна длъжност „Заместник декан на факултет“
2004 - 2010
Изборна длъжност „Началник на катедра“
1994 - 2004
Преподавателски длъжности в ВВОВУ „В. Левски“
1988 – 1994
Под. 24260 Елхово – офицерски длъжности
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Теория на автомобила
 
Теория на автоматичното управление
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-2-2-2