Поздравителни адреси за Великден

2023 година

Поздравителен адрес от изпълнителния директор
на Топлофикация ВТ АД