ПРОФЕСОР ДОКТОР ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ

Професор в катедра „Комуникационни и информационни системи“

ПРОФЕСОР ДОКТОР ДИМИТЪР ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ПРОФЕСОР ДОКТОР ДИМИТЪР ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ
 
 РОДЕН
01 април 1961 г., гр. Казанлък
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
1989 – 1992
РУ „Ангел Кънчев“
Образователна и научна степен "Доктор" (кандидат на математическите науки) по научна специалност 01.01.05 "Диференциални уравнения", ПН 4.5 Математика
1981 – 1987
СУ "Св. Климент Охридски"
Квалификация "Математик", специализация "Диференциални уравнения"
1975 – 1979
МГ "Никола Обрешков", гр. Казанлък
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2013
Курс "Създаване на web базирани приложения за дистанционно обучение"
2013
Курс "Компютърни комуникации и дистанционно обучение"
2013
Курс "Организиране на таблетен клас за дистанционно обучение"
2013
Курс "Използване на open source и услуги за дистанционно обучение"
2013
Курс "WEB базирани услуги и софтуер за споделяне на мултимедийни приложения в Интернет"
2014
Езиков курс "Специализирано обучение по английски език за преподаватели – граждански лица ниво B1+"
2014
Езиков курс "Специализирано обучение по английски език за преподаватели – граждански лица ниво B2"
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
2018 – досега
Професор по математика в НВУ "Васил Левски"
2016 – досега
Професор по математика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
2014 – 2020
Ръководител на катедра "Математически анализ и приложения" във Факултета по математика и информатика на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"
2009 – 2016
Доцент по математика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
1998 – 2018
Доцент по математика в НВУ "Васил Левски"
1995 – 1999
Зам.-декан на Факултета по математика и информатика на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"
1990 – 1997
Асистент във Факултета по математика и информатика на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"
1988 – 1989
Редовен асистент по математика във ВМЕИ – Габрово
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Висша математика – част първа
 
Висша математика – част втора
 
Избрани глави от математиката
 
Дискретни структури
 
ТВМС
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
Четене (B1)    Писане (B2)   Говорене (B1)
руски език
Четене (B2)    Писане (B2)   Говорене (B1)