Професор доктор инж. Марин Пашов

Началник на катедра „Защита на населението и инфраструктурата”

ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖ. МАРИН РАДОСЛАВОВ ПАШОВ

Професор доктор инж. Марин Радославов Пашов

 
 РОДЕН
24 февруари 1961 г., с. Буйновци, обл. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2005 – 2007
ВА „Г. C. Pаковски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 02.02.08 „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“
1993 – 1995
ВА „Г. C. Pаковски”
Специалност „КЩ, инженерно-техническа, бронетанкова и автомобилна техника”
1980 – 1984 
ВНВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Инженерни войски”
Гражданска специалност „Строителни, пътни и специални машини”
1976 – 1980
Техникум по механотехника”, гр. Горна Оряховица
Специалност „Технология на машиностроенето-студена обработка“
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2012
Курс „Проектант на взривни работи - І ст.“ - ВШППВР към МГУ „Св. Иван Рилски”, София
2005
Курс „Методика на военно-научните изследвания” - ВА „Г. Раковски”
2003
Курс „Проектант на взривни работи - ІІ ст.“ - ВШППВР към МГУ „Св. Иван Рилски”, София
2002
Курс „Разузнаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси” - НВУ „В. Левски”
2001
Езиков курс „Френски език” – ІІ ниво – ВВОВУ „В. Левски”
1999
Курс „Ръководител на взривни работи” - фирма „Миненерго”, София
1999
Езиков курс – френски език І ниво – ВВОВУ „В. Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 2018
Изборна длъжност „Ръководител на катедра”
2014 - 2018
Изборна длъжност „Началник на катедра”
2010 – 2013
Доцент в НВУ „Васил Левски”
2002 – 2010
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
2002
Офицер по МТО и ИО – ISAF, Афганистан
1998– 2002
Старши асистент в НВУ „Васил Левски”
1996 – 1998
Асистент в НВУ „Васил Левски”
1995 - 1996
Бригаден инженер - в. ф. 28880, Белене
1993 – 1995
Слушател във ВА „Георги С. Раковски”, София
1989 - 1993
Заместник командир по техническата част на понтонно-мостови батальон във в. ф. 28880, Белене
1988 – 1989
Командир на понтонно-мостова рота във в. ф. 28880, Белене
1984 – 1988
Командир на катерен взвод във в. ф. 28880, Белене
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Взривни работи в аварийно-спасителни дейности
 
Тактика на инженерните войски
 
Инженерно-технически мероприятия при терористични заплахи
 
Взривни работи и технологии
 
Взривни работи във военното дело
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
френски език
STANAG 6001
1-1-1-1
руски език
Ниво В-2