ПРОФЕСОР ДОКТОР ИНЖЕНЕР ТИХОМИР ТРИФОНОВ

Професор в катедра „Комуникационни и информационни системи“

ПРОФЕСОР ДОКТОР ИНЖЕНЕР ТИХОМИР СТЕФАНОВ ТРИФОНОВ
ПРОФЕСОР ДОКТОР ИНЖЕНЕР ТИХОМИР СТЕФАНОВ ТРИФОНОВ
 
 РОДЕН
10 юни 1955 г., гр. Елена
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
1986 – 1991
Национална академия на науките на Украйна
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 01.01.00 „Математика”
1999 – 2001
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Магистър по икономика
Специалност “Финанси”
1979 – 1983
Национален технически университет на Украйна “И. Сикорски”, гр. Киев
Магистър инженер по комуникационна техника
Специалност “Електроакустика и ултразвукова техника”, специализация “Хидроакустика”
1976 – 1978 
ТУ Габрово „Васил Левски”
Специалност “Електроника”
1969 – 1974
Професионална гимназия по електроника и електротехника „М. Ломоносов”, гр. Горна Оряховица
Специалност „Автоматика и телемеханика”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2016
Езиков курс – английски език, ниво В2– НВУ В. Левски”
2006
Специализация „Математика в музиката”- Врнячка баня, Сърбия
1997
1986
Езиков курс – английски език І ниво – ВВОВУ В. Левски”
Специализация по електронни и акустични измервания- Киевски политехнически институт, гр. Киев
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
От 2016
Професор в научно направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност „Математическо и статистическо моделиране в информационните системи” в НВУ „ Васил Левски”
2014 – 2019
Професор в научно направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност „Математическо и статистическо моделиране в информационните системи” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
2000 – 2014
Доцент по научна специалност „Приложна математика” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
1992 – 2000
Доцент по научна специалност „Радиолокация и радионавигация” във ВВОВУ  „Васил Левски”
1983 – 1992
Конструктор и научен сътрудник по специална комуникационна апаратура, Институт по радиотехническа апаратура, Велико Търново
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Статистика
 
Цифрова обработка на сигналите
 
Видео и аудиотехника
 
Сигурност на автоматизираните информационни системи
 
Конструиране на комуникационна апаратура
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
Английски език
Ниво В2
Френски  език
Ниво А2
Руски  език
Ниво С2