ПРОФЕСОР ДОКТОР НА НАУКИТЕ ВАНЯ БАНАБАКОВА

Професор в катедра „Логистика на сигурността”

ПРОФЕСОР ДОКТОР НА НАУКИТЕ ВАНЯ КУЗДОВА БАНАБАКОВА
ПРОФЕСОР ДОКТОР НА НАУКИТЕ ВАНЯ КУЗДОВА БАНАБАКОВА
 
 РОДЕН
18 декември 1966 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
         
2018 – 2020
НВУ „Васил Левски”
Научна степен „Доктор на науките” по професионално направление 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана)
1996 – 2002
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили»
1984 – 1989 
ВИНС „Димитър Благоев”, гр. Варна
Специалност Икономика и управление на търговията,
допълнителна специалност Правоспособност за преподаване на икономически дисциплини
1980 – 1984
Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Велико Търново
Френски език
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2003 - 2009
Езикови курсове – английски език І ниво и II ниво – НВУ В. Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 2018 
Председател на Общото събрание на НВУ „Васил Левски”
от 2011
Председател на секция Икономически науки към Съюза на учените в България – клон Велико Търново
        
2015 - 2016
Ръководител на Катедра Логистика на сигурността в НВУ „Васил Левски”
от 2011
Факултетен координатор по Програма Еразъм+ на Факултет Общовойскови в НВУ „Васил Левски”
от 2016  
Професор в НВУ „Васил Левски” по професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана)
2006 – 2016
Доцент в НВУ „Васил Левски” по научна специалност 05.02.26 Маркетинг (Логистика)
2000 – 2006
Главен асистент в НВУ «Васил Левски»
1997 – 2000
Старши асистент във ВВОВУ  „Васил Левски”
1994 - 1997
Асистент във ВВОВУ  „Васил Левски”
1993 – 1994
Учител в Спортно училище, град Габрово
1989 – 1993
Стоковед НАРМАГ, град Велико Търново
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Бизнес логистика
 
Маркетинг
 
Управление на снабдяването
 
Бизнес комуникации
 
Международен маркетинг
Управление на продажбите
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
френски език
Ниво В2
Ниво В2