Разписания на занятията

Разписания на занятията за студенти ОКС „Бакалавър” през зимния семестър на 2023/2024 година.

1. Студенти - редовна форма на обучение.

2. Студенти - задочна форма на обучение.

3. Студенти - дистанционна форма на обучение.

4. Курсанти - задочна форма на обучение.