Съвет на департамент „Езиково обучение и физическа подготовка”

Председател: полк. ст.преп. Станислав Петров Джонов

Членове:

  • от квотата на академичния състав:
  1. подп. преп. Бойко Иванов Владимиров;
  2. подп. доц. д-р Константин Иванов Павлевски;
  3. доц. д-р Диана Генчева Тимова;
  4. ст. преп. Теодора Иванова Иванова;
  • от квотата на административния състав:
  1. ц.сл. Тодор Веселинов Илиев;
  • от квотата на обучаемите:
  1. старшина к-т Иван Радоев Радоев.