Премини към основното съдържание

Старши експерт Анелия Николова

Служба „Осигуряване на учебния процес”

СТАРШИ ЕКСПЕРТ АНЕЛИЯ КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА

Старши експерт Анелия Костадинова Николова

 
 РОДЕН
24  август 1978 г., гр. Пловдив
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2012 – 2015
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново ОКС „Магистър“ Специалност „Финанси“
1997 – 2002 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново ОКС „Бакалавър“ Специалност „Библиотечно – информационни дейности”
1993 – 1997
Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2012
2013
2017
Сертификат  „Компютърна грамотност“ – „Интелекти“
Сертификат  „Английски език“ – „Интелекти“
Удостоверение за Оператор на ЕИТ – НВУ „Васил Левски“
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
От 2012
Старши експерт във факултет „Общовойскови“ при НВУ „Васил Левски“
2008 – 2010
Старши експерт в Библиотека  –  НВУ „Васил Левски“
2001 - 2008
Организатор търговска дейност
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
Ниво – A1/A2