Премини към основното съдържание

Старши експерт Христина Чакалова

Служба „Осигуряване на учебния процес”

Старши специалист Христина Александрова Чакалова

Старши експерт Христина Александрова Чакалова

 
 РОДЕН
02 Ноември 1977 г., гр. Горна Оряховица
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
1996 – 2001
ШУ „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен
Специалност „Английска филология”
1992 – 1996
СОУ „Вичо Грънчаров“ - гр. Горна Оряховица
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
2020 - до момента
Старши специалист във Факултет „Общовойскови“ към НВУ „В. Левски“ гр. Велико Търново
2019- 2020
Супервайзър към Търговски отдел в „Клио“ ЕООД - гр. Горна Оряховица
2018 – 2019
Експерт търговия в отдел Външнотърговски към „Захарни Заводи“
ЕАД – гр. Горна Оряховица
2006 - 2018
Експерт търговия в отдел Външнотърговски към „Складова Техника“ АД – гр. Горна Оряховица
2000 – 2006
Преподавател по английски език в СОУ „Вичо Грънчаров“ - гр. Горна Оряховица
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
да