Старши експерт Христина Чакалова

Служба „Осигуряване на учебния процес”

Старши специалист Христина Александрова Чакалова

Старши експерт Христина Александрова Чакалова

 
 РОДЕН
02 Ноември 1977 г., гр. Горна Оряховица
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
1996 – 2001
ШУ „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен
Специалност „Английска филология”
1992 – 1996
СОУ „Вичо Грънчаров“ - гр. Горна Оряховица
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
2020 - до момента
Старши специалист във Факултет „Общовойскови“ към НВУ „В. Левски“ гр. Велико Търново
2019- 2020
Супервайзър към Търговски отдел в „Клио“ ЕООД - гр. Горна Оряховица
2018 – 2019
Експерт търговия в отдел Външнотърговски към „Захарни Заводи“
ЕАД – гр. Горна Оряховица
2006 - 2018
Експерт търговия в отдел Външнотърговски към „Складова Техника“ АД – гр. Горна Оряховица
2000 – 2006
Преподавател по английски език в СОУ „Вичо Грънчаров“ - гр. Горна Оряховица
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
да