Старши експерт инж. Наталия Георгиева

Служба „Осигуряване на учебния процес”

Снимка

Старши експерт инж. Наталия Иванова Георгиева

 
 РОДЕН
16 Януари 1972 г., гр. Велико Търново
 
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
2015 – 2016
НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново
Специалност „Индустриален мениджънт” – магистър;
 
2011 – 2015 
НВУ „Васил Левски“ Велико Търново
Специалност „Индустриален мениджънт” – бакалавър;
 
2006
СОУ „Владимир Комаров“ Велико Търново
Средно образование.
 
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
 
2013
 
2013
Курс: Microsoft office: Word, Excel, Power Point – „Информационни технологии“, „Интелекти“
В. Търново;
Курс: Moodle, ILIAS – „Подготовка на администратори на зали за дистанционно обучение“ – НВУ В. Левски”.
 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
 От 2021
Старши експерт във факултет „Общовойскови“ при НВУ „Васил Левски“;
 
2019 – 2021
2018 – 2019
 
2013 - 2019
Техник, механик в секция „Логистика“ ВФ 22060
гр. Велико Търново;
Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника в секция „Логистика“ ВФ 22060
гр. Велико Търново
Управител Земеделски стопанин – Наталия Георгиева. с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.
 
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
 
английски език
не