Старши експерт Лозка Хубенова - Стоянова

Служба „Осигуряване на учебния процес”

СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЛОЗКА ПАНЕВА ХУБЕНОВА - СТОЯНОВА

Старши експерт Лозка Панева Хубенова - Стоянова

 
 РОДЕН
20 април 1961 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
1984 – 1988
Висше профсъюзно училище по култура – гр. Ленинград
специалност „Организация и управление на културните институти”,
 
приравнена на българска специалност “Социални дейности”
1976 – 1979
Политехническа гимназия „Иван Вазов”, гр. Димитровград
специалност „Студена обработка на металите”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
От 2005
2002 – 2004
Старши експерт в Деканата на факултет „Общовойскови“ – НВУ „Васил Левски“
Главен специалист - НВУ „Васил Левски“
1998 – 2002
1996 – 1998
1993 – 1995
1991 – 1993
1988 – 1991
1984 – 1988
1983
1982
1980 - 1981
1979
Книговодител - ВВОВУ „Васил Левски“
Редактор във видеоцентър - ВВОВУ „Васил Левски“
Книговодител в отдел „Административен“ – ВВОВУ „Васил Левски“ – град Велико Търново
Завеждащ.  „Младежки дейности“ -  Център за работа с децата и младежта – град Димитровград
Завеждащ „Младежки дейности“ – Общински младежки дом – град Димитровград
Курсистка във ВПШК – Ленинград – СССР
Организатор производство – фабрика „Гергана“ – град Димитровград
Зам. секретар ДКМС  - Комбинат за преработка на полиестерна коприна – град Димитровград
Отчетник продукция - фабрика „Гергана“ – град Димитровград
Касиер-домакин на стол – фабрика „Каменец“ – град Димитровград
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език не
руски език
да