Старши експерт Марияна Владимирова

Служба „Осигуряване на учебния процес”

СТАРШИ ЕКСПЕРТ МАРИЯНА СТЕФАНОВА ВЛАДИМИРОВА

Старши експерт Марияна Стефанова Владимирова

 
 РОДЕН 01 декември 1964 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
 
2007 – 2008
НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново
Специалност „Стопанско управление“ - магистър
2004 – 2007 
НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново
Специалност „Стопанска логистика“ - бакалавър
1987 – 1990
ПГСАГ „Ангел Попов“, гр. Велико Търново
Специалност „Строителство и архитектура” – средно специално
1979 – 1982
СПТУЕ „Ал. Попов“, гр. Велико Търново
Специалност „Електронно - изчислителна техника “ - средно
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ  
1998
Курс „Информатика“ – НВУ В. Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
От 2007
Старши експерт във факултет „Общовойскови“ при НВУ „Васил Левски“
От 2002 – 2007
Старши специалист в катедра „КИС“ при НВУ „Васил Левски“
От 1998 – 2002
Механик по техническо обслужване на компютърна в катедра АУВ при ВВОВУ „Васил Левски“
 От 1995 – 1998
Киномеханик в отделение „УМБ“, към „Учебен отдел“  при ВВОВУ „Васил Левски“
От 1994 – 1995
Проверител касиер при МСАБ „Водоснабдяване и канализация“ ООД
От 1993 – 1994
Касиер домакин при МСАБ „Водоснабдяване и канализация“ ООД
От 1986 – 1991
Оператор на ЕИЦ при ИПП „Водпроект“ гр. София
От 1982 – 1985
Монтьор при КРТА – гр. Велико Търново
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ  
английски език
не