Премини към основното съдържание

Старши експерт Марияна Владимирова

Служба „Осигуряване на учебния процес”

СТАРШИ ЕКСПЕРТ МАРИЯНА СТЕФАНОВА ВЛАДИМИРОВА

Старши експерт Марияна Стефанова Владимирова

 
 РОДЕН 01 декември 1964 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
 
2007 – 2008
НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново
Специалност „Стопанско управление“ - магистър
2004 – 2007 
НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново
Специалност „Стопанска логистика“ - бакалавър
1987 – 1990
ПГСАГ „Ангел Попов“, гр. Велико Търново
Специалност „Строителство и архитектура” – средно специално
1979 – 1982
СПТУЕ „Ал. Попов“, гр. Велико Търново
Специалност „Електронно - изчислителна техника “ - средно
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ  
1998
Курс „Информатика“ – НВУ В. Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
От 2007
Старши експерт във факултет „Общовойскови“ при НВУ „Васил Левски“
От 2002 – 2007
Старши специалист в катедра „КИС“ при НВУ „Васил Левски“
От 1998 – 2002
Механик по техническо обслужване на компютърна в катедра АУВ при ВВОВУ „Васил Левски“
 От 1995 – 1998
Киномеханик в отделение „УМБ“, към „Учебен отдел“  при ВВОВУ „Васил Левски“
От 1994 – 1995
Проверител касиер при МСАБ „Водоснабдяване и канализация“ ООД
От 1993 – 1994
Касиер домакин при МСАБ „Водоснабдяване и канализация“ ООД
От 1986 – 1991
Оператор на ЕИЦ при ИПП „Водпроект“ гр. София
От 1982 – 1985
Монтьор при КРТА – гр. Велико Търново
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ  
английски език
не