Старши експерт Цветомила Георгиева

Служба „Осигуряване на учебния процес”

СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЦВЕТОМИЛА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

Старши експерт Цветомила Ангелова Георгиева

 
 РОДЕН
16 октомври 1972 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2004 – 2006
НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново
Специалност „Стопанско управление“
1995 – 2000 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново
Специалност „Социални дейности”
1986 – 1991
ССХУ за ПИ, гр. Трявна
Специалност „Интериорен дизайн, дърворезба”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
1997
Курс „Информатика“ – НВУ В. Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 От 2012
Старши експерт във факултет „Общовойскови“ при НВУ „Васил Левски“
2003 – 2010
Старши експерт в отдел „ПУР“ – НВУ „Васил Левски“
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
не