СТАРШИ ЛЕЙТЕНАНТ АСИСТЕНТ ИНЖ. ГЕНАДИЙ ХИНКОВ

Aсистент в катедра „Управление на ресурси и технологии”

СТ. ЛЕЙТ. АСИСТЕНТ ИНЖ. ГЕНАДИЙ ЙОРДАНОВ ХИНКОВ
СТ. ЛЕЙТ. АСИСТЕНТ ИНЖ. ГЕНАДИЙ ЙОРДАНОВ ХИНКОВ
 
 РОДЕН
31 АВГУСТ 1989 г., гр. Габрово
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2017 – 2018
НВУ „Васил Левски”
Специалност „Компютърни технологии за проектиране”
2010 – 2015
НВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Артилерийско Въоръжение”
2004 – 2008
СОУ „Райчо Каролев“ гр. Габрово
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2012
Курс „Разузнаване, извличане и транспортиране на невзривени боеприпаси”
2016
Курс „Екологическа защита във военните формирования от БА”
2017
Курс „Информатика”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
От 19.01.2023
Асистент в НВУ „Васил Левски“
2019 – 2023
Редовен докторант в катедра „Управление на ресурси и технологии“ на НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново
2015 – 2019
Началник на отделение за съхранение на АМЧ и ЗИП за АМЧ във В.Ф. 22060, гр. Велико Търново
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Механика
 
Съпротивление на материалите
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG–NATO 6001
3-3-3-3