Старши лейтенант Иван Атанасов

Катедра „Защита на населението и инфраструктурата”

СТАРШИ ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

Старши лейтенант Иван Атанасов Атанасов

 
 РОДЕН
05 март 1993 г., гр. Полски Тръмбеш
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2018 – 2019         
НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново
„ Защита на населението и инфраструктурата“
Образователно-квалификационна степен: Магистър
2012 – 2017 
НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново
Военна специалност: „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво ”
Специализация: „Инженерни войски“
Гражданска  специалност: „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи”
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
2008 – 2012
СОУ „Цанко Церковски”- гр. Полски Тръмбеш
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 13.03.2020
2019 - 2020
Асистент в катедра „Защита на населението и инфраструктурата“ при НВУ „Васил Левски”
Командир на курсантски взвод - преподавател в Курсантски батальон на НВУ „Васил Левски” гр. В. Търново
2017 – 2019
Командир на „Мостостроителен“ взвод във в.ф. 54890 – Батальон за защита на силите гр.Казанлък
 
НАЦИД
 
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Инженерна подготовка
 
Инженерни заграждения
 
Добиване и пречистване на вода
 
Водоснабдяване и електроснабдяване при АСР
Конструкции на машини на инженерно въоръжение
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
3-2+-2-2