Старши лейтенант Владимир Статев

Докторант в катедрата "Военни науки"

СТАРШИ ЛЕЙТЕНАНТ ВЛАДИМИР ДИМОВ СТАТЕВ

Старши лейтенант Владимир Димов Статев

 
 РОДЕН
20 февруари 1992 г., гр. Горна Оряховица
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
 
 
 
2017 – 2019
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново
Специалност „Транслатология с един чужд език“
2011 – 2016 
НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
Военна специалност „Организация и управление на тактически подразделения от сухопътните войски”, военна специализация „Мотопехотни и танкови войски“
Гражданска специалност „Национална и регионална сигурност“
2006 – 2011
ПМГ „Васил Друмев”, гр. Велико Търново
Специалност „География и икономика”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2019
Курс „Подготовка на военнослужещи от въоръжените сили на Р България за участие в мисията на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане „Решителна подкрепа“ (RESOLUTE SUPPORT) в Афганистан“ – ВА „Г. C. Pаковски”
2017
Курс „Изпълнение на задачи по противодействие на тероризма ” – Служба Военна полиция, Пловдив
2013
Курс „Basic Media Training“, Military Academy “General Mihailo Apostolski“, Скопие, Северна Македония
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 01.06.2020 
Редовен докторант в катедра „Военни науки“
2018 – 2020
Заместник-командир на рота 38 мб гр. Стара Загора
2016 – 2018
Командир на взвод 38 мб гр. Стара Загора
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Огнева подготовка със стрелково оръжие – I част
 
Огнева подготовка със стрелково оръжие – II част
 
Методика на огневата подготовка
 
Обща тактика – I част
 
Обща тактика – II част
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
3-3-3-3