Заповед № РД-02-1395/01.12.2021 г. ,oтносно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, по реда на Наредба № 7/14.11.1997 г.

Заповед № РД-02-1395/01.12.2021 г. ,oтносно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, по реда на Наредба  № 7/14.11.1997 г.

Дата на публикуване