Заместник-началник по административната дейност на НВУ „Васил Левски”

Заместник-началник по административната дейност на НВУ
„Васил Левски”

Полковник инженер Иван Ганев Йовков

Полковник инженер Иван Ганев Йовков

 
 РОДЕН
16 ноември 1971 г., гр. Казанлък
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2006 – 2008
ВА „Г. C. Pаковски”
Факултет „Командно-щабен”
Специалност “Организация и управление на логистичното осигуряване на оперативно-тактическите формирования”
2003 – 2006
Университет за национално и световно стопанство
Специалност “Икономика на отбраната и сигурността”
1990 – 1995
ВВOВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Танкови войски - технически”
1987 – 1990
Техникум по механизация на селското стопанство, гр. Мъглиж
Специалност „Механизация на селското стопанство”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2022 Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили  – ВА „Г. C. Pаковски”
2016
Езиков курс – английски ІI ниво – НВУ „Васил Левски”
2015
Стратегически курс – ВА „Г. C. Pаковски”
2012
Курс за специализация, Щабен офицер по обработка на данни и подготовка в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) – ВА „Г. C. Pаковски”
2004
Езиков курс – английски I ниво
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
от 01.10.2022 Заместник-началник на НВУ „Васил Левски” по административната дейност
2019 – 2021
Заместник-началник на НВУ „Васил Левски” по логистиката
2018 – 2019
Щабен офицер по логистиката в щаба на мисията на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане „Решителна подкрепа” в Кабул, Афганистан
2012 – 2019
Началник на отделение „Логистика” във 2 механизирана бригада, Стара Загора
2012 – 2013
Щабен офицер по обработка на данни и подготовка в Кабул, ISAF
2008 – 2012
Старши помощник-началник в отделение „Логистика” във 2 механизирана бригада, Стара Загора
2006 – 2008
Слушател във ВА „Г. С. Раковски”
2003 – 2006
Зам.-командир по материално-техническото осигуряване в бмто на 5 механизирана бригада,  Казанлък
2001 – 2003
Командир на рота за специални работи и ремонт в бмто на 5 механизирана бригада,  Казанлък
2000 – 2001
Командир на рота за специални работи в 5 механизирана бригада,  Казанлък
1998 – 2000
Командир на учебен взвод за подготовка на механик-водачи на Т-55 в 5 механизирана бригада,  Казанлък
1997 – 1998
Заместник-командир на рота по техническата част в 5 механизирана бригада,  Казанлък
1995 – 1997
Заместник-командир на рота по техническата част, той и преподавател в 3-та учебна рота в 104 учтп, Асеновград
 
 НАГРАДИ
2019
награда правоъгълна плочка с надпис
2019
похвална грамота
2019
похвална грамота
2019
Сувенирен нож за АК 47
2018
обявяване на благодарност
2018
обявяване на благодарност
2018
обявяване на благодарност
2017
обявяване на благодарност
2017
обявяване на благодарност
2016
обявяване на благодарност
2016
обявяване на благодарност
2015
обявяване на благодарност
2015
обявяване на благодарност
2015
обявяване на благодарност
2014
обявяване на благодарност
2013
награден знак за участие в мисия
2010
обявяване на благодарност
2010
обявяване на благодарност
2006
обявяване на благодарност
2005
обявяване на благодарност
2004
обявяване на благодарност
2003
обявяване на благодарност
2002
обявяване на благодарност
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
писмено и говоримо на много добро ниво