Заместник-началник по логистиката на НВУ „Васил Левски”

Заместник-началник по логистиката на НВУ
„Васил Левски”

Вакантна

ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ

 
 РОДЕН
 
 
 ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
 
 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
   
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ