Заместник-началник по учебната и научната част на НВУ „Васил Левски”

Заместник-началник (заместник-ректор) по учебната и научната част на НВУ
„Васил Левски”

Полковник доцент доктор Николай Тенев Урумов

Полковник доцент доктор инженер Николай Тенев Урумов

 
 РОДЕН
16 август 1968 г., гр. Стара Загора
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2016 – 2017
ВА „Г. C. Pаковски”
Факултет “Национална сигурност и отбрана”

Специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”
1998 – 2000
ВА „Г. C. Pаковски”
Факултет „Командно-щабен”

Специалност “Организация и управление на общовойскови оперативно-тактически формирования на ракетни войски и артилерия”
1986 – 1990 
ВНВАУ „Георги Димитров”
Военна специалност „Земна артилерия и ПТУР”
1983 – 1986
Единно средно политехническо училище „Максим Горки”, гр. Стара Загора
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2012
Курс „Стратегически комуникации” – ВА „Г. C. Pаковски”
2009
Курс „Усъвършенстване подготовката на щабни офицери”, Украйна
2007
Курс „Гражданско-военно сътрудничество” – ВА „Г. C. Pаковски”
2007
Курс „Военни компетенции в операции по поддържане на мира” – Канада
2007
Курс за специализация, Подготовка на офицери, номинирани за участие в операцията на ISAF – – ВА „Г. C. Pаковски”
2004
Курс „Отбранително и оперативно планиране в НАТО – DOPC4” – Колеж по отбраната на Кралство Холандия, приравнен на Стратегически курс
2001
Езиков курс – английски език ІІІ ниво – ВА „Г. C. Pаковски”
1996
Курс за квалификация – ракетни войски и артилерия – ВВУАПВО „Панайот Волов”
1995
Курс за усъвършенстване – ракетни войски и артилерия – ВВУАПВО „Панайот Волов”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
от 28.10.2019
Заместник-началник на НВУ „Васил Левски” по учебната и научната част
01.08. – 03.10.2019  
Изборна длъжност „началник на катедра” във ВА „Георги С. Раковски”
от 03.10.2019
Доцент в НВУ „Васил Левски”
2015 – 2019
Доцент във ВА „Георги С. Раковски”
2012 – 2015
Инструктор във ВА „Георги С. Раковски”
2008
Щабен офицер по планиране на сухопътните операции към щаба за съвместно планиране в Контингент Кабул
2007 – 2012    
Главен асистент
2005 – 2006
Старши национален представител, той и началник на контингент (ISAF) в Контингент Кабул
2004 – 2007
Старши асистент
2003 – 2004
Асистент
2002 – 2003
Старши-помощник началник на отдел в Главния щаб на Сухопътни войски
2001 – 2002
Помощник-началник на отдел в в Главния щаб на Сухопътни войски
2000 – 2001
Старши помощник-началник на отдел „РВ и А по артилерийско разузнаване” в І армейски корпус
1998 – 2000
Слушател във ВА „Георги С. Раковски”
1995 – 1998
Командир на дивизион в 49 мотострелкови полк, Симеоновград
1993 – 1995
Началник щаб на  122 мм гадн в 49 мотострелкови полк, Симеоновград
1992 – 1993
Командир на 122 мм самоходна батарея в 49 мотострелкови полк, Симеоновград
1991 – 1992
Старши офицер на самоходна батарея в 49 мотострелкови полк, Симеоновград
1990 – 1991
Командир на противотанков взвод в 49 мотострелкови полк, Симеоновград
 
 НАГРАДИ
2018
похвална грамота
2015
предметна награда
2010
обявяване на благодарност
2013
обявяване на благодарност
2009
обявяване на благодарност
2009
обявяване на благодарност
2009
похвална грамота
2008
бинокъл
1998
обявяване на благодарност
1996
обявяване на благодарност
1996
обявяване на благодарност
1994
обявяване на благодарност
1993
обявяване на благодарност
1992
предметна награда
1992
обявяване на благодарност
1992
предметна награда
1991
обявяване на благодарност
1991
обявяване на благодарност
1991
обявяване на благодарност
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
писмено и говоримо на много добро ниво
руски език
писмено и говоримо на много добро ниво