На вниманието на обучаемите в НВУ "Васил Левски"

На вниманието на всички обучаеми от НВУ „Васил Левски“, считано от 01.05.2022 г., всички студенти, докторанти и специализанти, независимо от формата на обучение имат право да ползват държавна субсидия за поевтиняване на студентското столово хранене. С цел даване на възможност за използване на държавна субсидия за поевтиняване на студентското столово хранене в „Студентски столове и общежития“ - ЕАД от студенти, докторанти и специализанти от НВУ „Васил Левски“ район Велико Търново, всеки обучаем следва да получи персонален стикер от Деканат на факултет „Общовойскови“ .

Всеки желаещ да получи такъв стикер следва да се яви в Деканат на факултет „Общовойскови“ като представи студентска книжка.