УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ