ЗАПОВЕДИ на Министерство на отбраната

 Заповед на Министъра на отбраната № ОХ-276 10.04.2012 г. относно допълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-641/01.08.2011г.

 Заповед на Министъра на отбраната № ОХ-949 20.12.2011 г. относно обявяване на колективен трудов договор в Министерството на отбраната

 Заповед № ОХ-857 от 10.11.2011 г. относно изменение и допълнение на МЗ № 641/01.08.2011 г. във връзка с реда за поетапното въвеждане на компютърно-подпомагани тестове за уменията „четене“, „слушане“ и „писане“ на изпита за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001.

 Заповед на Министъра на отбраната на РБ №OX-851 STANAG6001.

 Заповед на Министъра на отбраната №ОХ-626/27.07.2011 г, относно реда за придобиване на научни степени

 Заповед на Министъра на отбраната №ОХ-602/19.07.2011 г, относно реда за заемане на длъжности от академичния състав и длъжност „инструктор”