ЗАПОВЕДИ на НВУ „Васил Левски”

  Заповед на Началника на НВУ „Васил Левски“ № РД-02-991/06.10.2020 г. относно обявяване на комисии и срокове за актуализирането на всички нормативни документи (правилници и методики), действащи в НВУ „Васил Левски“

 Заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № 1007/ 20 октомври 2015 г. относно провеждането на допълнителен конкурс за попълване на обявения брой места за обучение на курсанти в НВУ „Васил Левски” обявен с решение на Министерския съвет №343/18.05.2015 г.

 Заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № 1007/ 01 август 2012 г. относно преместване на студенти в друга специалност, степен или форма на обучение и разрешение за обучение по втора специалност.

 Заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № 474/ 03 април 2012 г. относно определяне на реда и условията за предоставяне на стипендии и награди за летен семестър на учебната 2011/2012 година.