Национален военен университет "Васил Левски"

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура" предлага стипендиантска програма за студенти