Националният военен университет „Васил Левски“ е сред най-добрите 9000 университета в света за 2021 г.

В класацията на „Webometrics Ranking of World Universities“(Universities: July 2021 Edition 2021.2.0 beta, Националният военен университет „Васил Левски“ тази година се изкачи на 8 910 място.
Класирането в мрежата или Webometrics(Web) е най-голямата академична класация на висшите учебни заведения в света, предлагаща независимо, обективно и отворено научно класиране за предоставяне на надеждна, многоизмерна, актуална и полезна информация за дейността на университетите от цял свят. От 2004г. (18 поредни!!!) „Класацията Web“ е инициатива на Cybermetrics Lab и корелира качеството на предоставяното образование с академичния престиж като обхваща повече от 31 000 институции за висше образование в световен мащаб - от повече от 200 държави. (https://www.webometrics.info/en/world)
В тази световна класация „Webometrics Ranking of World Universities“, НВУ „Васил Левски“- гр. Велико Търново за първи път беше включен през 2016 г. на 12 544 място при участието на повече от 24 000 университета. През 2018 г. Националният военен университет влиза за първи път сред първите 10 000 университета в света (на 9629 място). След отделянето на факултет Авиационен в Долна Митрополия от структурата на НВУ, Военният университет слиза на 10 244 място.
За 5 години академична активност и упорит труд достигнахме 8 910 място сред жестоката конкуренция на повече от 31 000 университета. След нас в класирането вече се намират всички образователни и научни институции в системата ни за национална сигурност! Според единните критерии на световната изследователската група, Висшето военно-морско училище „Н. Й. Вапцаров“ е на 9266 място, Военно-медицинска академия е 15 643 позиция, а Военна академия „Г.С. Раковски“ е на 20 301 място. Академията на МВР, която е първенецът в професионално направление „Национална сигурност“ в Рейтинговата система на висшите училища в България - е извън класацията?!
Основната цел на Web класацията е да популяризира академичното присъствие в мрежата, подкрепяйки инициативите за отворен достъп за значително увеличаване на трансфера на научни и културни знания генерирани от университетите, към цялото общество. За да се постигне тази цел, публикуването на класации е един от най-мощните и успешни инструменти за стартиране и консолидиране на процесите на промяна в академичните среди, увеличаване на ангажираността на учените и създаване на така необходимите дългосрочни научни стратегии. Лабораторията по киберметрика, която е част от най-големият публичен изследователски орган в Испания - Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) е посветена на количествения анализ на Интернет и уеб съдържанието, особено на тези, свързани с процесите на генериране и научна комуникация на научни знания.
В класацията на Ranking Web за 2021г. от България участват - 54 университета по следните критерии с определено тегло: Impact Rank (видимост) – 50%; Openness Rank (откритост) – 10% и Excellence Rank (съвършенство) – 40%.
Сред първите 1000 университета в света за 2021 г. за съжаление отново има само 1 български - Софийски университет „Св. Климент Охридски” – вече на 949 място, отстъпвайки с 34 места назад в класирането спрямо 2020 г.! СУ „Св. Климент Охридски” – заема – 394 място в EU, а в региона на Балканите заема 22 място, като преди него се класират 8 университета от Република Турция, 7 университета от Република Гърция, 2 от Румъния и по 1 университет от Словения,  Хърватска, Кипър и Сърбия.
В региона на Балканите сред повече от 40 участващи  в класацията образователни и научни организации в сигурността и отбраната, НВУ „В. Левски“ е на 10 място като преди нас се намират: по 3 университета на Румъния и Сърбия, 2 университета от Република Гърция и един университет от Република Турция.
За затвърждаване на добрите резултати на НВУ „Васил Левски“ чрез академични постижения, ще бъдат преразгледани и активирани уеб институционалните и личните публични профили с официалното име (афилиацията) на Университета и използване на институционалния му имейл адрес, отворения достъп и политиката на прозрачност. За насърчаване увеличението на обема и качеството на публикациите на академичния ни състав и за подобряване на научната видимост и онлайн репутацията ни, се предвижда и създаване на собствено електронно издание.