Курсове за правоспособност за работа с взривни материали

НВУ има право да организира и провежда курсове за следните правоспособности за основен персонал за работа с взривни материали:
 
1. Проектант на взривни работи – първа степен
2. Проектант на взривни работи – втора степен
3. Ръководител на взривни работи
4. Ръководител производство взривни работи
5. Пиротехник ръководител
6. Взривник – използване на взривни материали
7. Взривник – производство на БВВПИ и утилизация на боеприпаси и оръжия
8. Изпитател на взривни материали
9. Пиротехник
10. Браковчик
11. Завеждащ склад за взривни материали
12. Магазинер за взривни материали
13. Лаборант по взривни вещества
 
Минимален брой участници в курсовете – 10 човека
Времетраене – от 1 до 2 седмици в зависимост от курса
Период на провеждане – през месеците януари, февруари и юли.
На лицата им се издава документ за различна правоспособност и може да се ползва при работа в кариери за добив на инертни материали, за добив на полезни изкопаеми, за добив на подземни богатства, в предприятия (заводи) за производство на взривни материали, за работа като завеждащи складове за взривни материали, в магазини за пиротехника и във фирми за илюминации.
 
Лице за контакт:
подп. доц. д-р Йордан Терзиев
телефон: 0887746025