Контакти със сектор „Дистанционно обучение”

НВУ

Област Велико Търново
гр. Велико Търново
п.к.5000, бул. „България‟ № 76

Телефони:
Сектор „Дистанционно обучение”
Телефон +359 62 618723
Email: admin@dlc.nvu.bg
 
Инспекторки „Студентско състояние”
Факултет „Общовойскови”
Телефон +359 62 618714
Телефон +359 62 618715
Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
Телефон (централа) +359 54 801040
 
Централа
Телефон +359 62 618822
Факс 062 618899