Национален военен университет "Васил Левски"

Контакти със сектор „Дистанционно обучение”

НВУ

Област Велико Търново
гр. Велико Търново
п.к.5000, бул. „България‟ № 76

Телефони:
Сектор „Дистанционно обучение”
Телефон +359 62 618723
Email: admin@dlc.nvu.bg
 
Централа
Телефон +359 62 618822
Факс 062 618899