Полезна информация за студентите

Уважаеми колеги,
   Информационният сайт на университета, където може да получите информация, относно Вашето обучение, заповедите за прехвърляне в други семестри, разписания на занятията, нормативната база, както и обмен на съобщения се намира на адрес: https://infosys.nvu.bg. Данните за вход (потребителско име и парола) ще получите от Вашите инспекторки.
Моля, посетете сайта и въведете вътре Вашите профилни данни. Те ще бъдат нужни при по-нататъшната комуникация в университета.
При влизането, платформата задължително ще Ви поиска смяна на паролата.
След промяна на паролата, автоматично ще бъде създаден Вашият учебен e-mail адрес в пощенския сървър на НВУ „Васил Левски” (https://mail.nvu.bg) със следните данни:
- E-mail адрес: Вашият факултетен номер
- Парола за достъп: същата като за „Infosys“
 
!!! ВНИМАНИЕ !!!
Ако не изпълните горните действия, пощенския Ви адрес няма да е активен и няма да е възможна никаква комуникация от платформите.
Адресът е достъпен и чрез връзка „Вход електронен пощенски адрес” от сайта на Националния военен университет (https://www.nvu.bg).
За времето на обучението този имейл адрес ще Ви служи за комуникация с преподаватели, обучаеми и служители в НВУ „Васил Левски“.
Проверявайте ежедневно пощата си! Влизайте в платформата за „Дистанционно обучение” всеки ден!
Комуникацията с преподавателите, както и известията, изпращани от платформата, за предстоящи събития, свързани с Вашето обучение, са повече от ежедневни.
 
   Платформата за дистанционно обучение се намира на адрес: https://dlc.nvu.bg.
Влизането в нея се осъществява чрез връзка „Вход магистърски и бакалавърски програми” от сайта на Центъра за дистанционно обучение (https://dlc.nvu.bg).
Данните за вход са следните:
- Потребителско име: Вашият факултетен номер
- Парола за достъп: дадената за "Infosys"
При първото Ви влизане, платформата налага смяна на паролата.
 
   При забравена парола, посетете линка "Забравени потребителско име или парола?".
Когато въведете нужните данни, платформата ще изпрати имейл-запитване, за проверка на заявката. След потвърждаване от Ваша страна, ще Ви бъде изпратен втори имейл с новата временна парола.