Национален военен университет "Васил Левски"

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ