Старши експерт Анелия Костадинова Николова

Служба „Осигуряване на учебния процес”

СТАРШИ ЕКСПЕРТ АНЕЛИЯ КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ АНЕЛИЯ КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА
 
 РОДЕН
24  август 1978 г., гр. Пловдив
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2012 – 2015
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново ОКС „Магистър“ Специалност „Финанси“
1997 – 2002 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново ОКС „Бакалавър“ Специалност „Библиотечно – информационни дейности”
1993 – 1997
Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2012
2013
2017
Сертификат  „Компютърна грамотност“ – „Интелекти“
Сертификат  „Английски език“ – „Интелекти“
Удостоверение за Оператор на ЕИТ – НВУ „Васил Левски“
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
От 2012
Старши експерт във факултет „Общовойскови“ при НВУ „Васил Левски“
2008 – 2010
Старши експерт в Библиотека  –  НВУ „Васил Левски“
2001 - 2008
Организатор търговска дейност
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
Ниво – A1/A2